Petak, 30. prosinca: nastavak blagoslova u Malom Vukoviću

30 pro

Jutros je vedro i hladno. Treba strugati stakla na automobilima ako su noćili na otvorenom…

Danas blagoslov kuća u Malom Vukoviću, naselju koje se proteže od G. Taborišta uz cestu prema Cetingradu. Župnika danas prate Luka Kovačević i Luka Kadić. Nakon Malog Vukovića posjetit će i desetak obitelji u G. Taborištu.

Jutros je Korana zaleđena /minus 8 stupnjeva/

Kod obitelji Obajdin u Malom Vukoviću