Misna slavlja na novu godinu

1 sij

Danas su slavljena misna slavlja po svim našim crkvama. Jutarnje mise, očekivano, bile su slabije posjećene. Zato su na poldanjim ili večernjim misama bile crkve pune…Zanimljivo, na novu godinu crkva slavi Mariju Bogorodicu! Otajstvo Božića slavimo 8 dana: jedan tjedan završava a počinje drugi koji je iskorak u novo. Posve je razumljivo da slavimo Mariju Bogorodicu u iskoraku u novo. S njom završava vrijeme iščekivanja a počinje vrijeme ostvarivanja. Po njoj je Bog ušao u naše vrijeme i dao novi smisao našoj povijesti. Vrijeme nam je dano kao milosni dar. U njemu se može ostvariti naše spasenje. “Neka mi bude po riječi tvojoj” – reći će Marija. Tako i mi “prebiremo”  Božju Riječ u svom srcu i dopuštamo da nas ona vodi u budućnost. Bog ne izvršava sve naše lude želje nego ostvaruje svoje velike planove s nama. Marija je primjer kako možemo ući u novu godinu…

 

 

 

 

Za ovih nekoliko snimaka na slunjskoj misi danas u 11 sati pobrinula se naša ministrantica Lea!