Slunj: slavlje Svijećnice

2 velj

Večeras u 17 sati u slunjsku su crkvu došli brojni vjernici sa svijećama. 40 dana nakon rođenja Isus je prikazan u hramu. Bila je to tradicija da se muško prvorođenče prikaže Bogu i dade simbolička otkupnina. Josip, Marija i Isus uklapaju se u tradiciju koja je riznica iz koje uzimamo dragocjenosti za sadašnjost. Ne možemo živjeti bez korijena. Stablo, koje nema korijenje ruši se ili ne donosi plodove. Primili smo od prijašnjih generacija mnogo toga kao što ćemo i ostaviti iza sebe budućim generacijama. Mi smo ili trebamo biti oslonac nekome. Ponekad se mlađi, zaogrnuti plaštem oholosti, s podsmijehom odnose prema starijima koji dolaze u crkvu. Starac Šimun i Ana, koji su živjeli nadu, primili su Isusa u naručje. Danas, na blagdan Svijećnice, odajemo priznanje starijim osobama koje u najvećem broju ispunjavaju naše crkve. Oni drže svjetlo upaljeno, svjetlo vjere, koje traže oni koji su u potrazi za toplinom. Njihove ustrajne molitve u našim crkvama griju svojom toplinom i one koji ih omalovažavaju.

Večeras u Slunju

Večeras u Slunju: slavlje Sviijećnice