15. obljetnica od smrti kardinala Kuharića

11 ožu

Danas je 15. obljetnica smrti kardinala Kuharića. Ovaj dragi čovjek, svećenik, nadbiskup i kardinal bio je glas Božji u jednom teškom razdoblju povijesti. “Ako tvoju kuću netko zapali, ti nemoj njegovu” – poručivao je u jeku agresije na Hrvatsku.

Rođen je 15. travnja 1919. u Pribiću. a preminuo 11. ožujka 2002. u Zagrebu. Zaređen je za svećenika 15. srpnja 1945. Na ređenju je tada rekao kard. Stepinac: “Šaljem vas u krvavu kupelj”. Dva pokušaja atentata doživio je kao mladi svećenik (kapelan). Imenovan je župnikom u Samoboru. Godine 1964. zaređen je za biskupa. Pomoćni je biskup kard. Šeperu. Godine 1970. kard. Šeper odlazi u Rim a Kuharić postaje zagrebački nadbiskup. Papa Ivan Pavao II imenovao ga je kardinalom 1983. U vrijeme komunističke diktature kard. Kuharić uporno je branio ljudska i vjerska prava. Komunistički propagandisti nisu ga štedili. Kardinal je imao iza sebe narod koji ga je volio ne samo u njegovoj biskupiji, zagrebačkoj. Rado je dolazio u Slunj na prolazu prema jugu. Sa Slunjem je vezan iz djetinjstva: dolazio je u Slunj kao gimnazijalac bratu koji je bio advokat u Slunju. Godine 1988. slavio je misu s narodom u slunjskoj crkvi. Bila su to vremena kad se nazirala agresija, velike promjene…Slavio je misu s narodom i u Cetingradu. Volio je slunjski kraj. U jeku agresije na Hrvatsku dizao je glas ali je pozivao na opraštanje, pomirenje, poštivanje nacionalnih i ljudskih prava. Bio je domaćin papi Ivanu Pavlu II koji je došao u Hrvatsku 1994. Umirovljen je 1997. godine.

Kardinal Kuharić u Slunju 1988. godine

Kard. Kuharić u Cetingradu na Veliku Gospu 2000. gpdine

Pogreb kard. Kuharića u Zagrebu 2002. godine