Papa danas o milosrđu – Tuga i uskrsna nada

23 tra

Papa je danas u svom podnevnom nagovoru, a prije molitve Kraljice Neba, govorio o Božjemu Milosrđu koje otvara um i srce čovjekovo te ga čini osjetljivim za potrebe bližnjega. Upravo je milosrđe, smatra Papa, konkretni i vidljivi oblik navještanja Uskrsnuća.

U Blagaju danas nakon mise

Danas je slavljena misa u maloj župi Blagaj u 14 sati. Lijepi sunčani dan, pomalo prohladan. Ugodna šetnja i susret s Uskrslim Gospodinom.

U 16 sati na cvitovačkom je groblju danas pokopan uz veliko mnoštvo naroda Marinko Radočaj koji je naglo preminuo u 41. godini života te ostavio iza sebe suprugu i troje djece. Ostajemo povezani u molitvi i suosjećanju s djecom i suprugom pokojnog Marinka. Ne možemo ništa bolje učiniti u ovom trenutku nego gledati bol, patnju, umiranje u svjetlu uskrsne nade. Uskrsli je dotakao našu patnju i umiranje i otvorio nove horizonte.