Neradni dan /državni praznik/ – Svećenički dan u Zagrebu

22 lip

Danas je u Republici Hrvatskoj državni praznik, neradni dan, Dan antifašističke borbe. Tako je danas izostao sajam četvrtkom u Slunju. Jučer je, možemo reći simbolički, održan sajam tako da se tradicija ne prekine.

Danas je svećenički dan dviju biskupija: Gospićko-senjske i Riječke nadbiskupije. Naime, od 2000. godine od tadanje Riječko-senjske nadbiksupije odvojena je i osnovana Gospićko-senjska biskupija. Veze su i dalje ostale pa je tako zaživio svećenički dan obiju biskupija. Jedne godine domaćin je Riječka, druge godine Gospićko-senjska. Ove godine svećenički dan ovih dviju biskupija održava se u Zagrebu. Okupljanje u 10 sati. Misa u katedrali (predvodi kardinal Bozanić uz riječkog nadbiskupa Devčića i gospićko-senjskog  biskupa Križića) u 11 sati na grobovima kardinala Stepinca i Kuharića. Nakon okrepe svećenici će posjetiti rodna mjesta kardinala Stepinca i Kuharića – Krašić i Pribić.