Slunj: sjećanje na slavnog kipara Josipa Turkalja

23 lip

U maloj dvorani Pučkog učilišta u Slunju ova večer posvećena je slavnom kiparu Josipu Turkalju. Okupila se grupa prijatelja i ljubitelja djela ovog vrsnog umjetnika koji je poznatiji u Americi nego u svojoj domovini. Branko Pejnović prepoznao je umjetnički domet Josipa Turkalja i s njim kontaktirao. Josip je posjetio domovinu i Slunj 1998. Tada je Brankovom zaslugom HRT snimio dokumentarni film o Turkalju. Večeras smo ga pogledali. Nakon vremenskog protoka film je potresna priča o životu jednog umjetnika. Josip Turkalj uz svoj umjetnički rast i stasanje u ovom je dokumentarcu ispričao napetu životnu dramu. Zapravo isprepliću se umjetnički rad i život sličan orahovoj ljuski na uzburkanom moru. Krhkost i umjetnički  izričaj koji nadilazi vrijeme…Josip je Turkalj poklonio slunjskoj crkvi Sv. Obitelj i Pietu (nalaze se u crkvi), kip Jurja Frankopana (u crkvenom dvorištu u Slunju) i 14 postaja križnog puta. Ovih se dana pregovara s ljevaonicom koja bi gipsani rad odlila u bronci. Cijena bi bila oko 100.000 kuna. Tako bi Josip Turkalj bio zastupljen i u Slunju u kojem je proveo djetinjstvo. Trebao bi dobiti neku ulicu u Slunju!

Josip Turkalj rođen je 1924. u Rakovici a 1933. roditelji su doselili u Slunj. U ranom djetinjstvu otkrivene su njegove sklonosti prema likovnoj umjetnosti. Godine 1941. je u Zagrebu gdje pohađa srednju a kasnije i Likovnu akademiju. Iskoristio je izlet u Veneciju pedesetih godina prošlog stoljeća i pobjegao u Rim. Ovdje je našao utočište u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima i nastavio školovanje. Godine 1957. Ivan Meštrović ponudio mu je mjesto asistenta na Sveučilištu Notre Dame u SAD-u, a nakon Meštrovićeve smrti 1962. zauzeo je njegovo profesorsko mjesto i studente podučavao kiparstvu. Turkalj se 1965. preselio u Cleveland, gdje je živo sa suprugom i šestoricom sinova. Bio je profesor na Akademiji Gilmore. Neka od njegovih poznatih djela su: Mojsije, oko pet i pol metara visok brončani kip u Studentskom domu Sveučilišta Notre Dame, George Washington, oko dva i pol metra visok brončani kip izvan zgrade Okružnog suda u Buffalu u New Yorku te Gospa od Mira i Gospa Bistrička, dva mramorna kipa u nacionalnom svetištu u Washingtonu. Primio je mnoga priznanja i nagrade. Preminuo je 2007. godine.

Branko je prepoznao umjetnički domet Josipa Turkalja

Projekcija dokumentaraca o Josipu Turkalju

Josip Turkalj (1924 – 2007)

Večeras u Slunju (detalj)