Petrovo – Zbor u Cetingradu i Prijeboju

29 lip

Danas slavimo svete Petra i Pavla, apostolske prvake i mučenike. Oni su se u životu rijetko susretali, ali ih je povezala revnost za crkvu i mučeništvo. Susreli su se svega jednom u Jeruzalemu i Antiohiji i na kraju u Rimu. Za Neronova progonstva obojica su završili mučeništvom: Petar razapet obratno od Učitelja, s glavom prema dolje a Pavao, kao rimski građanin pogubljen je mačem. Nad njihovim grobom uzdiže se velebna crkva koju svaki hodočasnik posjeti u Rimu. Petar je bio nagle naravi. Isusu je obeća emotivno da će s njim u smrt a zatajio ga je pred jednom sluškinjom. On je nadvladao svoje slabosti i svim žarom slijedio Učitelja pa i u mučeništvu. Pavao je bio progonitelj mlade crkve ali ga je Božja milost takla te je postao revni apostol naroda. Njegove poslanice neiscrpno su vrelo promišljanja o Kristu spasitelju, njegovu križu, smrti i uskrsnuću.

U Slunju je danas živo kao svakog četvrtka

Noćas je u slunjskom kraju pala obilna kiša. Iza ponoći pravi prolom oblaka spustio na slunjski kraj ali bez tuče. Žedna zemlja jedva je dočekala ovu blagotvornu kišu. Vrtovi i polja odahnuli su. Kiša će dobro doći biljkama i životinjama.

Danas župa Cetingrad slavi na posebna način apostole Petra i Pavla. Misa je u 12 sati a predvodi je biskup u miru mons. Mile Bogović. Krstit će 5. i 6. dijete jedne obitelji. Sjetit ćemo se 100. obljetnice mlade mise vlč. Petra Medveda koji je upravo na današnji dan 1917. slavio u Cetingradu prvu misu.

Danas je slavlje Petrova također na Prijeboju: misa u 11 sati!

Danas je sajam u Slunju