Bihać: predstavljena knjige dr. Slavka Grgića

19 velj

Snimak: Katolički školski centar u Bihaću

— U holu Katoličkoga školskog centra „Ivan Pavao II.” u Bihaću predstavljena je 18. veljače 2016. knjiga pod nazivom „Načini komuniciranja od 1882. do 1906. godine na primjeru korespondencije između župe Bosansko Grahovo i Banjalučke biskupije”, autora dr. Slave Grgića, bivšega grahovskoga župnika, a sadašnjega ravnatelja bihaćkoga KŠC-a.
Knjiga je autorova doktorska disertacija koju je obranio 2013. na Odsjeku za komunikologiju i novinarstvo Sveučilišta u Zadru, a izdavač joj je Banjolučka biskupija, odnosno Zadarska nadbiskupija kao suizdavač.
O knjizi su na predstavljanju govorili ravnatelj Katoličkoga školskog centra u Banjoj Luci mons. Ivica Božinović, te njezini recenzenti – redoviti profesori u miru Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Josip Vidaković i prof. dr. sc. Miroslav Bertoša. U glazbenom dijelu programa nastupio je gitarski kvartet iz Bihaća, a predstavljanju knjige nazočio je i sadašnji župnik Bos. Grahova don Davor Klečina sa skupinom svojih vjernika.

1902161a

Dr. Slavko Grgić, ravnatelj Katoličkog školskog centra u Bihaću