Mučeništvo Ivana Krstitelja – Primopredaja župe Cetingrad

29 kol

Danas je spomendan mučeništva sv. Ivana Krstitelja. Ivan je mučenik zavisti i mržnje jedne žene. Herodova gozba okupila je ugledne goste. Herodijadina kćer u zanosnom plesu pobudila je veliku pažnju i pljesak gostiju. Upravo je taj ples Ivana stajao glave. Herodijada je nagovorila kćer da traži glavu Ivana Krsitelja. Kukavni Herod to je učinio. Doduše, Ivanu je glava odsječena zbog istine za koju se zalagao i koju je naviještao. Time se ispunio Ivanov nagovještaj da se on treba umanjiti a da se Krist, Jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta, mora uzvisiti. Ivan je izvršio svoje poslanje i povukao se. 

U centru Slunja malo tko primjeti ovu šljivu koja je obilno rodila

Danas primopredaja župe Cetingrad. Mons. Marijan Ožura, koji ovu župu vodi od 1963. godine, povlači se u mirovinu a župu preuzima vlč. Stanko Smiljanić.

Susreti u kafićima uz kavu jutros