Preminuo Umberto Eco

20 velj

Slikovni rezultat za umberto eco

Preminuo je Umberto Eco, “čovjek koji je sve znao”, kako ga je netko definirao. Rođen je u Aleksandriji 5. veljače 1932. Njegova djela Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, Apocalittici e integrati više su nego uspješnice. Ona su promijenila kulturu, potaknula kreativnost i slobodnu misao. Čovjek kulture, pisac, semiolog, novinar koji je diplomirao na tezi o sv. Tomi Akvinskom, sa intelektualnom znatiželjom koja ga je poticala da istražuje stvarnost i fenomene masa, kritizirao je socijalnu osrednjost koja daje pravo riječi legijama imbecilnih kojima je najviši domet brbljanje u nekom baru uz čašu vina.

Otišao je diskretno ostavljajući kao baštinu kormilo izdavačke kuće Nave di Teseo i svoje veliko znanje. Možda je njegov opus poticaj i za ovu generaciju katolika koja se bavi samom sobom ili kako je Eco u svom stilu to formulirao “koja voli više bježati nego se boriti, boriti se više sa smim sobom nego s ovim svijetom”. Naime, Eco je u mladosti bio aktivan u Katoličkoj akciji (naši bi ga “intelektualci” lustrirali zbog toga slično kao ministra Šustara!).