Danas Martinje – Sunčana subota – Podjela mandarina – Preminuo kolumnist Milan Jajčinović

11 stu

Danas crkva slavi sv. Martina biskupa. Jedan je od onih ljudi o kojem su govorili čitavi naraštaji. Njegova gesta dobrotvornosti prema siromahu, što se smrzavao pred vratima grada Amiensa, davši mu polovicu svoga plašta, ispunjala je maštu mnogih.Francuska ga štuje kao svoga prvotnoga zaštitnika, a u poljoprivrednim i vinogradarskim krajevima Francuske, Italije, pa i u našim vinorodnim krajevima »novo se vino pije na blagdan Svetoga Martina«. Oduševio se za kršćanske ideale, prema kojima je nastojao provoditi život. Izabran je za biskupa Turona te posvećen god. 370. O njemu se govorilo »da je bio vojnik na silu, biskup po dužnosti, a monah po izboru«. Monaški mu je život najviše odgovarao, no Gospodin je želio imati ga kao pastira jedne biskupije. Kao biskup Martin se dao i na veliko djelo evangelizacije medu Galima, na dobrotvorne akcije, na smirivanje duhova unutar Crkve, na otpor protiv uplitanja građanske vlasti u crkvene poslove. Uvijek je bio bliz onima siromašnima, uz one progonjene. Zbog toga su ga viši krugovi znali prezirati, izrugivati, smatrati ludim. Imao je protivnika i u redovima klera. I tako je 27 godina biskupskoga života sv. Martina prošlo razne kušnje. Čestitamo onima koji nose lijepo ime Martin i Martina!

Crkva sv. Martina u Brušanima (na cesti Gospić-Karlobag)

Župa Brušane danas slavi sv. Martina kao svoga zaštitnika!

Nakon tmurnih dana jutros je sunčano. Uskoro je sunce zagrijalo zrak tako da je ugodno. Kava se pije na otvorenom, na terasama. Subota je dan pripreme za slavlje dana Gospodnjeg koji doseže vrhunac Euharistijom, misnim slavljem. Već večeras u Slunju slavimo misu u 17 sati a u nedjelju u 8 i 11 sati. 

 

Danas na Slunjčici

Podjela mandarina – Večeras nakon mise u 17 sati u župskoj dvorani u Slunju dijelit će se mandarine. Količina je ograničena (200 pakovanja). Ako što ostane to će se podijeliti sutradan, u nedjelju, nakon jutarnje mise.

Podjela mandarina večeras nakon mise u 17 sati

Milan Jajčinović: Isus i ja – Preminuo je 10. studenog u 63. godini života Milan Jajčinović, ugledni novinar, kolumnist. Njegova zapažanja, kritičko promišljanje brojni čitatelji rado su čitali. Pisao je sa žarom ali nije dao da ga emocije odvedu i zarobe. Njegovi članci mogu se čitati s vremenskim odmakom pa možemo reći da je bio ispred vremena. Ovdje donosimo njegovu pjesmu “Isus i ja” koju je napisao u bolesti. Ona govori o njemu kao čovjeku koji je tražio smisao u trpljenju. Apsurd patnje i umiranja može se razumjeti u mudrosti Kristova križa.  

Slikovni rezultat za milan jajčinović

Isus i ja

Na javi ili u snu,

Isus i ja sjedimo u bolničkoj sobi,

kao u nekoj, dragoj nam

konobi.

Jedemo smokve, pričamo i pijuckamo

vino.

Vidi se da nam je fino.

Kada se sestre začuju izvana,

Isus se skloni iza paravana.

Sestre u sobu uđu, brzo me obiđu i još

brže izađu.

Isus ostane.

Pričamo o prijateljstvu, o bolničkoj

hrani, o Siriji i izbjegličkoj krizi, o

mojemu nemiru, o ljubavi, o Veri, o

svemiru…

Isusa nisam ni znao do sada.

Zato ga kući nisam ni zvao.

A njemu se valjda činilo nepriličnim

da dolazi nepozvan.

Zapravo, nisam ga zvao doma jer sam

bio sličan ko apostol Toma.

No sada, kada iz bolnice dođem kući

prvo ću fino

Isusa pozvati na vino.