Sv. Agaton

10 sij

Danas Crkva slavi sv. Agatona, papu. Rođen je u Palermu na Siciliji. Nakon 20 godina braka ostao je udovac i stupio u zajednicu benediktinaca. Nakon što je imenovan kardinalom, izabran je za papu 678. godine kada je napunio 103. godinu. Na Petrovoj je stolici bio manje od tri godine, ali je sve osvajao blagom i veselom naravi. 

Danas blagoslov kuća u Podmelnici, naselju ispod brda Melnice, Početak u 9 sati. U pratnji župnika su ministrantice Tea i Marija. U 15.30 sati prekid zbog pogreba Lucije Perić. Nastavak nakon pogreba u 16.30 sati.