Obnovljen kip sv. Ivana – Obnova koranskog mosta u Rastokama

6 tra

Danas je restauratorska radionica isporučila obnovljeni kip sv. Ivana Nepomuka. Metalni  kip sv. Ivana postavljen je na most u Rastokama 1886. Inače, njegov se kip stavlja na mostove po Srednjoj Europi. Partizani su ga nakon 1945. bacili s mosta u Slunjčicu. Dobri su ga ljudi izvadili i postavljen je u ogradni zid oko crkve u Slunju. Godine 1991. okupatori su ga oborili sa zida. Nakon povratka iza “Oluje” vraćen je u Rastoke na most. Prošle godine restauratori su ga odvezli na restauraciju. Stručno je restauriran i danas postavljen privremeno u župnu crkvu. Kad se most u Rastokama obnovi kip sv. Ivana doći će konačno na svoje mjesto i pričati dalje priču o prohujalim vremenima.

Restaurirani kip sv. Ivana Nepomuka

Most sv. Ivana u Rastokama čeka obnovu a potom dolazi na njega kip sv. Ivana

U Rastokama su četiri mosta: dva stara na Korani i Slunjčici i dva nova plus Moćanov most. Veliki most na Korani, pravo je remekdjelo mostogradnje. Ovih je dana opkoljen skelama i počela je njegova obnova. On je dio državne ceste D1 pa radovi usporavaju promet. Postavljeni su semafori te se promet propušta jednosmjerno. Vozači moraju biti strpljivi. Zub vremena oštetio je neke površine pa ih treba popraviti.

Radovi na mostu preko Korane u Rastokama, jednom od najljepših mostova na svijetu