Danas Marija Pomoćnica – Slavlje u Drežničkom Selištu

24 svi

Danas slavimo blagdan Marije Pomoćnice. Već sv. Ivan Zlatousti 345. Mariju naziva Pomoćnicom kršćana. Taj je naziv uvršten u litanije nakon pobjede kod Lepanta nad Turcima 1571. godine. Don Bosco svoju je salezijansku družbu posvetio Mariji Pomoćnici. A prva vjernička udruga Marije Pomoćnice osnovana je u Torinu 1868. s ciljem i željom promicanja autentičnog kršćanskog života po Marijinu primjeru i zagovoru. Mariji Pomoćnici posvećene su mnoge crkve i kapele. U Rijeci je crkva Marije Pomoćnice koju vode salezijanci.  U Rijeku su ovi redovnici došli 6. siječnja 1918. potkraj Prvog svjetskog rata, Crkva je sagrađena 1934. godine.  Salezijanci ovdje vode klasičnu gimnaziju.

Prelijepa kapela u Drežničkom Selištu posvećena je Mariji Pomoćnici. Ovo naselje na ulazu u nacionalni park Plitvice danas slavi.

Kapela Marije Pomoćnice u Drežničkom Selištu