Slavlja Prve pričesti u Slunju i Cetingradu

3 lip

Danas je 9. nedjelja kroz godinu. Isus se susreće s okorjelošću ljudskog srca. Farizeji ne traže istinu. Oni imaju svoj cilj i ne zanima ih traganje za istinom. Žele Isusa uhvatiti u kršenju nekakvog propisa a ne vide bolesnog čovjeka. Nije drugačije ni danas. Neki mediji, udruge imaju također zacrtan svoj cilj i ne zanima ih istina. A cilj je senzacija, zabava, udovoljavanje niskim nagonima. Ništa nije tako opasno za čovjekov rast kao tvrdoća srca, bešćutnost. Čak će se pozivati na nekakav humanizam. Humanizam bez Boga je lažan. Isus nam je svjetlo  u nejasnim pitanjima ovoga svijeta. Kruti legalizam može biti poguban. A farizeji su pomno pazili što će Isus učiniti u subotu koja je Dan Gospodnji: hoće li ozdraviti čovjeka. Isus je prekršio nehumani propis i ozdravio čovjeka usahle ruke. On to čini i danas. On liječi i oslobađa čovjeka za život vječni. To je pravo zdravlje! Sljepoća srca ostaje u svim vremenima zapreka za traganje, prepoznavanje istine.

Danas su slavlja Prve Pričesti u Slunju i Cetingradu u 11 sati. U Cetingradu pristupa Prvoj Pričesti sedmero djece a Krizmi 09.06.2018. deset krizmanika.