Slunj: hodočasnici nastavili put prema Vagancu

18 srp

Sinoć su hodočasnici iz Cetingrada stigli u Slunj. Naime, pod geslom Marijanski zavjet za domovinu strtalo je neobično hodočašće u OsijekuMarijansko zavjetno hodočašće za domovinu počelo je 9. lipnja u Osijeku. Grana se u 11 priključnih ruta. Ljudi se priključuju jednoj od 11 ruta. Jedna od njih je ona koja ide preko Cetingrada, Slunja, Vaganca, Korenice, Udbine…Sinuć su se umorni hodočasnici okrijepili, odmorili, prespavali i jutros u 6 sati nastavili preko Lumbardenika, Drežnika a cilj je danas stići u Vaganac. U Vagancu će negdje prenoćiti. Bilo bi sramota ako bi pred njima zatvorili vrata i ne ponudili im bar čašu vode. Nakon Vaganca idu ko Korenice gdje če prenoćiti i nastaviti put do Udbine.

Svatko se može priključiti makar jedan dan. To i čine mnogi: ujutro se pridruže i hodočaste jednu dionicu.

U Slunju večera

Jutros su startali u 6 sati: čeka ih dionica od Slunja do Vaganca  u dužini od 32 km)