Furjan: slavlje pobjede, mira i slobode

10 kol

Sa zakašnjenjem javljamo da je i Furjan proslavio dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Ovo je selo imalo nekada osnovnu školu (četiri razreda). Zgrada škole danas služi za organiziranje kulturno-društvenih  događanja. Tako su se i 5. kolovoza okupili u školi  i oko škole  i sjetili se svojih poginulih prijatelja i mještana. Dakako na groblju su upalili svijeći i položili cvijeće.

Sjetili su se svojih milih i dragih, svojih prijatelja

 

Žrtve srpske agresije župe Lađevac 1991-1995:

 1. Barić Joso r.14.09.1924, Čamerovac, Lađevac, podlegao mučenju 16.12.1994. u Čamerovcu
 2. Barić Marija r. Pleš, r.14.10.1910, Dubrava 81, Lađevac, ubijena 25.12.1991.u Dubravama, kršćanski pokopana nakon povratka 28.09.1996. u Lađevcu
 3. Barić Marinko sin Mile, r. 30.09.1974, Lađevac, pog. 07.08.1995. u selu Vlahović (Glina)
 4. Barić Milan sin Jose, r. 17.01.1966, Dubrave 81, Lađevac, nestao 27.02.1992 (Johovica)
 5. Barić Roze kći Pave, r. 07.04.1934, Dubrava 81, Lađevac, ubijena 25.12.1991., masakrirana, kršćanski pokopana 28.09.1996. u Lađevcu /nakon povratka/
 6. Bionda Božo sin sin Jure, r. 1970, Videkić selo 83, Lađevac, pog. u Borovu naselju 25.08.1991
 7. Bionda Dragica r. Gašparović r. 11.05.1923, Videkić selo 88, Lađevac, ubijena 10.05.1992.
 8. Bionda Nikola Jurin r.1967, Videkić selo 91, Lađevac, pog. 16.02.1994. južno bojište
 9. Bionda Nikola sin Ivana, r. 1970, Videkić selo 87, Lađevac, stradao u Karlovcu 07.03.1992
 10. Bionda Roze r. Pleš r. 11.06.1922, Videkić selo 84, Lađevac, ubijena 18.09.1992. u Videkić selu
 11. Bionda Zdravko sin Ivana, r. 1968, Videkić selo 85a, Lađevac, pog. 29.06.1992. u Bršljenovcu
 12. Butina Mile r. 1967, Lađevac, ubijen kao policajac u patroli kod Budačke Rijeke 04.08.1991
 13. Cindrić Marko sin Tome, r. 12.10.1926, Sastavak 135, Lađevac, ubijen 15.11.1991. u Sastavaku, ekshumiran i kršćanski pokopan istom 08.07.1996
 14. Cindrić Mile sin Marka, r. 01.08.1927, Sastavak 141, Lađevac, ubijen 04.1992 u G. Furjanu, ekshumiran i kršćanski pokopan 28.09.1996. u Lađevcu
 15. Cindrić Toma sin Jure, r.03.10.1943, Sastavak 133, Lađevac, ubijen 15.11.1991. u Sastavku, ekshumiran i kršćanski pokopan tek 08.07.1996
 16. Klobučar Josip sin Slave, r. 1972, Čamerovac 193, Lađevac, 20.06.1993. u Bršljenovcu (Plaški)
 17. Klobučar Mile, star 77 g., Lađevac, podlegao batinama 26.04.1993
 18. Klobučar Slavo sin Mile, 01.09.1941, D. Lađevac 41, ubijen 07.11.1992
 19. Morosavljević Anka r. Radočaj r. 16.04.1926, Lađevačko Selište, župa Lađevac, ubijena 16.01.1992. u L. Selištu
 20. Morosavljević Ivan sin Nikole, zvani “Moro”, r. 01.05.1927, L. Selište 50, župa Lađevac, ubijen 16.01.1992
 21. Mrgan Anka stara oko 85 god., Salopek Luka, župa Lađevac, ubijena 25.12.1991, masakrirana u Dubravama, ekshumirana i kršćanski pokopana 28.09.1996. u Lađevcu
 22. Mrkonja Dragica r. Grgić, r. 25.09.1921, D. Lađevac, udavljena u kući u Videkić s. 28.04.1993, ekshumirana i pokopana kršćanski 28.09.1996. u Lađevcu
 23. Panić Pave sin Mate, r. 15.08.1911, Furjan 14, Lađevac, spaljen sa kućom 31.03.1992, ostaci ekshumirani i kršćanski pokopan tek 08.07.1996
 24. Pleš Ive r. 18.03.1936, Arapovac župa Lađevac, mučen i ubijen 18.01.1992
 25. Potnar Joso sin Mile, r. 1942, D. Lađevac 52, Lađevac, objesili ga četnici 12.12.1992. u Lađevcu
 26. Potnar Pave sin Ivana, r. 1961, Slunj, G. Popovac 110, Lađevac, pog. 25.12.1991. u Ogulinu
 27. Potnar Zora r. Radočaj, kći Jure, r. 1934, D. Lađevac 43, župa Lađevac, ubijena 18.01.1992, ekshumirana i kršćanski pokopana 28.09.1996. u Lađevcu
 28. Radočaj Ante sin Mile, r. 18.09.1952, L. Selište 35, župa Lađevac, ubijen 21.01.1992. i spaljen u kući
 29. Radočaj Bare r. Morosavljević, r.1924, L. Selište 35, župa Lađevac, ubijena u kući 21.01.1992
 30. Radočaj Ivan sin Ante, r. 30 .10.1930, L. Selište 35, župa Lađevac, ubijen 21.01.1992
 31. Radočaj Mile sin Ante, r. 01.04.1934, L. Selište 35, župa Lađevac, ubijen 21.01.1992. i spaljen u svojoj kući
 32. Radočaj Roze r. Bionda kći Franje, r. 29.06.1932, L. Selište 35, župa Lađevac, ubijena 21.01.1992
 33. Radočaj Roze r. Delač kći Vinka, r. 15.09.1929, L. Selište 33, Lađevac, ubijena 18.01.1992, ekshumirana i kršćanski pokopana 28.09.1996. u Lađevcu
 34. Rupa Anka kći Ilije, r. 1925., Čamerovac 182, župa Lađevac, ubijena 16.01.1992. u Čamerovcu; pokopana kršćanski 28.09.1996. u Lađevcu
 35. Šajfar Franjo sin Jose, r. 16.03.1934, Čamerovac 175, župa Lađevac, ubijen 16.01.1992. u Čamerovcu, ekshumiran i kršćanski pokopan 28.09.1996. u Lađevcu
 36. Šajfar Joso sin Jose, r. 19.03.1929, Čamerovc 199, župa Lađevac, ubijen 19.03.1992 u Čamerovcu, ekshumiran i pokopan kršćanski 28.09.1996. u Lađevcu
 37. Samardžija Mile sin Slave, r.27.03.1971, Lađevac, u prom nesreći 09.06.1993. (Draganić)
 38. Samardžija Pave sin Nikole, r. 20.04.1938, D. Lađevac 58, ubijen 20.06.1992
 39. Šegavac Marko r. 1912, Sastavak (Lađevac), pronađen ubijen 15.05.1992., kršćanski pokpopan tek 08.07.1996
 40. Šegavac Vid sin Slavka, r. 1940, D. Furjan 168, župa Lađevac, ubijen 5. travnja 1992. u G. Furjanu, ekshumiran i kršćanski pokopan 28.09.1996. u Lađevcu
 41. Špoljarić Jandre r. 1919, Čamerovac 190, župa Lađevac, podlegao batinama 17.09.1993
 42. Štefanac Milan sin Pave, r. 16.11.1961, iz Luke 77, župa Lađevac, ranjen 10.04.1993. na slunjskom poligonu i umro oko 20.04.1993 (oči mu zaklopio ranjeni Milan Cindrić)
 43. Valentić Jure sin Jure, r. 04.03.1943, L. Selište 69, župa Lađevac, ubijen 19.01.1992. i spaljen u šajeru
 44. Vuković Jure sin Ivana, r. 07.05.1941, G. Lađevac 20, župa Lađevac, ubijen 21.12.1991. u Lađevcu, ekshumiran i kršćanski pokopan tek 08.07.1996
 45. Žgela Jure sin Mile, r. 1961, G. Furjan 194, župa Lađevac, pog. kod Bršljenovca 06.1993
 46. Žgela Marija r. Puškarić, r. 04.02.1922, G. Furjan 216, župa Lađevac, ubijena 05.04.1992, pokopana kršćanski 28.09.1996. u Lađevcu
 47. Žgela Mile r. G. Furjanu 173, župa Lađevac, poginuo u naselju Gaza (Karlovac) 11.09.1993
 48. Žgela Miroslav sin Anke, r. 1965, Čamerovac, župa Lađevac, pog. u Topuskom 01.09.1991
 49. Žgela Pave sin Jure, r. 04.04.1937, D. Furjan 217, župa Lađevac, ubijen 05.04.1992, pokopan kršćanski 28.09.1996. u Lađevcu
 50. Žgela Pave sin Stjepana, ubijen u G. Furjanu 05.04.1992, župa Lađevac, ekshumiran i kršćanski pokopan 28.09.1996. u Lađevcu
 51. Žgela Toma sin Ante, r. 19.02.1937, G. Furjan 232, župa Lađevac, ubijen kolovoza 1992. u G. Furjanu, ekshumiran i kršćanski pokopan 08.07.1996
 52. Žgela Vid sin Ivana, r. 06.06.1956, D. Furjan 216, župa Lađevac, ubijen 05.04.1992, ekshumiran i kršćanski pokopan tek 28.09.1996. u Lađevcu
 53. Žgela Vid sin Jose, r. 10.08.1935. u D. Furjan 157, župa Lađevac, ubijen 18.11.1991. u Furjanu, ekshumiran i pokopan kršćanski tek 08.07.1996