Sezona pečenja rakije

22 ruj

Kom u kaci spreman za proces destilacije

Lijepo vrijeme koje dugo traje ljudi koriste za pripremanje zimnice, ogrijeva, pečenje rakije…Pečenje rakije ovdje je ostalo isto kao pred 100 godina. Ništa se nije izmijenilo: kom koji je “dozrio” u kaci stavlja se u posebni kotao koji je prilagođen samo za pečenje rakije. Pod temperaturom alkohol izlazi iz koma te kroz cijevi prolazi kroz hladnu vodu da bi se alkohol pretvorio u tekuće stanje. Vlada je stavila pod kontrolu pečenje rakije. Plaća se trošarina godišnje ali je pečenje rakije ostalo na neki način naša kulturna baština.   

Pečenje rakije više je od toga: to je baština koju treba nastaviti