Zapreke na putu u Božje kraljevstvo

30 ruj

“Pa ako te ruka sablažnjava, odsjeci je . Bolje ti je sakatu ući u život vječni nego s obje ruke  otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsjeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen  u pakao…”(Mk,9, 47-48). Jesu li ove Isusove riječi pretjerane? Isus odgaja svoje učenike a preko njih i nas. Svi smo mi u Isusovoj školi! Naš odnos prema sebi i drugima od presudne je važnosti. Mi smo strogi prema drugima. Veliki tirani i diktatori bili su strogi prema drugima ali prema sebi su bili popustljivi. Isus nas uči da bi trebalo biti obratno. Zato ističe da “odsiječemo ruku ako nam je sablazan. Što to znači? Ruka nam služi za pružanje pomoći drugima, pogotovo slabijima. Imamo iskustvo dobre ruke koja nas je podragala, pružila nam dar, spasila nas od pada u jamu…Ako nam je ruka samo za davanje udaraca drugima, sebičnost, egoizam, onda je bolje da je nemamo! Slično i noga: ako nismo sposobni napraviti korak da druge ohrabrimo u nemoći i bolesti, da drugima donesemo radost, utjehu, onda je bolje da ih nemamo. Posebno oko: ono nam je dano da vidimo čudesa Božja oko sebe. Ako ne vidimo kod tolikih čudesa Božju mudrost, veličinu, snagu te mu ne zahvalimo, ako ne vidimo pokraj sebe žalosne, nemoćne, gladne, onda je bolje da nemamo očiju! Ako nam Bog dariva tolike godine, dane i sate, ako nam daje dar vremena, ako to ne uviđamo i ne zahvaljujemo mu na Dan Gospodnji, onda je bolje da nemamo očiju. Otkrivamo li logiku Božje Riječi? Ovo se uklapa u Isusovu pouku o ljudskoj veličini: veliki su oni koji služe drugima. Stoga nas ovo razmišljanje vodi k zaključku da je bolje biti strog prema sebi a blag prema  drugima. Nipošto obratno!

 Najljepši trenuci u tjednu jesu oni koje smo proveli svetkujući Dan Gospodnji (jutarnja slunjska misa)

Sinoćnje krštenje maloga Maura u slunjskoj crkvi događaj je tjedna u Slunju! Sve drugo pada u sjenu pred novim životom. Čestitke roditeljima Mariu i Martini!

Čestitari su sinoć 29. rujna došli župniku čestitati imendan