Blagaj: elektrifikacija zvona

28 stu

Danas je firma Elektrobosilj počela elektrifikaciju zvona na crkvi u Blagaju. Crkva je imala jedno zvono. Nabavili smo još jedno manje  tako da će nakon ugradnje ne samo zvoniti dva zvona nego će jedno otkucavati četvrti a drugo pune satove. Zvonjava će biti automatizirana tako da će zvoniti ujutro, u podne, navečer te će ura otkucavati satove. Radovi bi, nakon dugih priprema, već sutra bili dovršeni.

Radnici Elektrobosilja u zvoniku crkve u Blagaju