Božićna ispovijed u Vagancu, Selištu i Drežniku

15 pro

Danas su petorica svećenika stajali na raspolaganju vjernicima u župi Vaganac i istovremeno u kapeli u Drežničkom Selištu i to u 15 sati: trojica u Vagancu a dvojica u Selištu. U 16 sati svi se našli u župnoj crkvi sv. Ante u Drežniku i nastavili ispovijedati. Crkva doista okuplja sve generacije: od djece i mladih do treće generacije. U snijegom okićenoj okolici vjernici doživljavaju toplinu Božje ljubavi  a koja ih dotiče  na poseban način u ispovijedi.

U Drežniku danas u 16 sati

Okupljanje na ispovijed u Drežniku

Večeras je slavljena misa u slunjskoj crkvi u 17 sati