Preminuo fra Emanuel Hoško

1 sij

Preminuo je danas u Rijeci Fra Emanuel Hoško, franjevac provincije sv. Ćirila i Metoda u 79. godini života. Rođen je  25. ožujka 1940. u Pakračkom Antunovcu. Nakon osnovne škole u rodnom mjestu, stupio je u sjemenište Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu gdje je stekao srednjoškolsku naobrazbu i 1958. maturirao u Franjevačkoj gimnaziji.  Svečane redovničke zavjete položio je 17. rujna 1962. godine. Nakon filozofsko-teoloških studija specijalizirao je crkvenu povijest, magistrirao i 1968. godine i doktorirao disertacijom »Škole hrvatske franjevačke provincije sv. Ladislava (1613.-1783.)«. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1965. godine u Zagrebu, te je obavljao niz pastoralnih dužnosti kao srednjoškolski i studentski vjeroučitelj u Rijeci. Dugogodišnji je profesor na Teologiji u Rijeci. Bio je vrstan teolog, povjesničar, intelektualac, pastoralni radnik  koji je kritički pratio duhovna kretanja svoga vremena. Ostavio je iza sebe velik broj svojih radova iz povijesti, pastorala (150 bibliografskih jedinica). Veći dio života proveo je u samostanu na Tsatu. Zbog iznimnog znanstvenog, kulturnog, obrazovnog i pastoralnog rada Grad Rijeka uručio mu je 2012. godine nagradu za životno djelo.

Franjo Emanuel Hoško