Ne živi čovjek samo od kruha…

9 ožu

Večeras je u slunjskoj crkvi slavljena misa u 17 sati. Narod koji ide za Isusom mora svladavati tolike izazove i kušnje. Ali, Isus je pokazao kako se oduprijeti! Đavao, otac laži, želi čovjeka odvojiti od Božje ljubavi. Tu je vrlo dosjetljiv i lukav. Isus se upušta s njim u dijalog. Zašto? Zar ga ne bi mogao jednostavno Božjom snagom baciti tamo gdje mu je mjesto. Zanimljivo Bog se ne služi kao mi ljudi silom nego istinom. Isus raskrinkava sotonine laži. Prva kušnja je  obilje kruha, jela i pića, visoki standard. Ali čovjek ne živi samo od kruha nego i od Božje riječi poručuje Isus. U pozadini je oholost koja čovjeka odvaja od Božje ljubavi. Kao sin koji je prezreo oca, u oholosti počeo graditi svoj život na laži, vraća se k Ocu. Otac ga prihvaća i nastaje radost. Ovo je ljudska drama koja ima sretni epilog samo ako se vratimo K Ocu. A to znači vratiti se poniznosti. Biti ponizan znači biti realan, vidjeti svoje mjesto i svoje šanse. Korizma je šansa da izoštrimo pogled i vratimo se k istini: da smo djeca Božja i da nas Bog čeka da mu se vratimo. 

Božji narod se hrani Božjom riječi i kruhom nebeskim

Večerašnji zalaz sunca gledan iz Slunja

Večeras je domaći kuglački klub “Korana” Slunj ugostila kuglače “Kupe” iz Ozlja