Lađevac: slavlje sv. Jurja

23 tra

Jutros je oblačno i pomalo kišovito. Danas svi putovi u slunjskom kraju vode prema Lađevcu. Slavlje sv. Jurja ovdje se dobro pamti. Oni koji su negdje drugdje na poslu ili su našli životni prostor u drugim mjestima ne mogu olako zaboraviti Jurjevo u Lađevcu. Došli su neki iz karlovca, zagreba, Slunja..Misa je počela u 12 sati. na oltaru je petorica svećenika a predvodi slavlje domaći sin vlč. Mile Šajfar (sada župnik u Perušiću). U prvim redovima ističu se narodne nošnje. Crkva je popunjena. Zastupljene su sve generacije iako je treća generacija najbrojnija. Užitak je sudjelovati u ovoj misi. Ovaj narod pjeva i moli iz punog srca. Vlč. Šajfar smireno govori o mučeništvu sv. Jurja. A mučeništvo nije samo neka lijepa priča: ono dotiče ove ljude u njihovoj povijesti i sadašnjosti. Kao što Isusova patnja nije bila uzaludna tako i mučenici pripremaju uskrsnuće i život vječni. Mnogi su pristupili pričesti. Ovaj je narod uskrsnim napjevima dao posebnu snagu i dubinu. Na kraju mise gđa Pausić izrecitirla je svoju prigodnu pjesmu te primila pljesak. Župnik vlč. Šime Božić zahvalio je svima koji su dali svoj doprinos ovom slavlju. Slavlje se iz crkve preselilo pred crkvu. Zasvirale su tambure, zaigralo je kolo kao u stara dobra vremena…

Slavlje u uskrsnom ozraćju

Petorica misnika na oltaru

Pobožni narod

Gđa Pausić recitira

Pred crkvom nakon mise

Lađevačka crkva sv. Jurja