Misa uočnica Duhova

8 lip

Današnji je dan u Slunju bio bogat događanjima. Lovne igre okupile su velik broj lovaca i njihovih prijatelja. Danas je i mala udruga invalida rada okupila svoje članove i simpatizere. Mnogi su turisti prošli kroz Slunj i zaustavili se…Ipak, na ljestvici važnosti na prvom je mjestu misa slavljena večeras u 18 sati u slunjskoj crkvi. Misa uoči svetkovine Duhova! Ovdje smo osnaženi Duhom koji sve održava, obnavlja, povezuje…Sedam darova Duha Svetoga! Broj sedam biblijski je sveti broj: 4 strane svijeta plus trojstvo koje je nedjeljivo! Duh Sveti dar je Uskrslog. Nije naša zasluga nego dar. Ipak, u crkvi čovjek ulazi u prostor darivanja.

Večeras u Slunju