Blagaj: slavlje Duhova

9 lip

Danas župa Blagaj, udaljena kojih 10 kilometara od Slunja, slavi svoga zaštitnika i to Duha Svetoga. Ova mala župa, koja iza sebe ima bogatu i burno prošlost, odolijeva svim nedaćama nekada i danas. Ovi jednostavni ljudi opstali su zahvaljujući svojoj skromnosti i upornosti. Mnogi su otišli u svijet ali su ipak čuvari ognjišta ostali. Danas je župa Blagaj pokazala da je sveto mjesto na koje se vraćaju oni koji su otišli, da je drugi prepoznavaju  kao zajednicu koju treba uvažiti i poštivati. U 14 sati crkvu su ispunile sve generacije i uzrasti: Na oltaru trojica svećenika i čest ministranata. Ministranti (ministrantice) su ne samo “cvijeće” oko oltara nego su nada i jamac budućnosti. Misu je vodio vlč. Šimo Božić, župnik Cvitovića i Lađevca. Vlč. Stanko Smiljanić iz Cetingrada i župnik-domaćin koncelebriraju. Dio slunjskih pjevača s orguljašicom gđom Ankom Čuić pomažu u pjevanju. Crkva se ori od pjesme! Propovjednik je pojasnio ulogu Duha Svetoga u crkvi. Bez njega Crkva ne bi izdržala sve progone i navale, krize i podvale. Posebno župa Blagaj koja je nakon 1945. bila gotovo ugašena. Drugo pustošenje ponovilo se 1991. Bože, kad čovjek vidi i doživi zajedništvo ovog naroda, ovu pjesmu i molitvu, onda bude ponosan na njega. Većina je pristupila pričesti što je pokazatelj duhovne osjetljivosti ovoga naroda. Župnik je zahvalio svima i poželio da se dio ove radosti iz crkve premjesti pred crkvu. Istina, vrućina je i nema osvježavajućih pića, ali tambure su zasvirale i zaigralo malo kolo. Toliko da se plamičak tradicije ne ugasi. (Snimke napravila Ivana Turkalj)

Ovaj narod  zna kome je povjerovao…

Trojica svećenika na kojima počiva duhovna briga za 5 župa u slunjskoj  okolici

Božja dobrota se raduje vjeri ovog naroda…

Iz crkve veselje se prenijelo i pred crkvu

Radujemo se jedni drugima