Proljeće i zima u crkvi

30 kol

Među migrantima koji pristižu u Hrvatsku preko BiH ima ih i iz Pakistana, velike azijske zemlje. Podsjetimo da su kršćani u Pakistanu manjina ali oni čine živu zajednicu koja je okrenuta budućnosti. Ovih se dana u Pakistanu održava skup s ciljem da se pospješi evangelizacija u ovoj zemlji. Oko 70 animatora i delegata iz čitave zemlje pripremaju se za izvanredni misijski mjesec koji će se održati u listopadu na temu: “Kršteni i pozvani: Kristova crkva u misijskom poslanju u svijetu”. Nadbiskup  Christophe Al Kassis među ostalim kaže: “Krist nam je dao veliki primjer ljubeći svakoga od nas. Isus je činio ono što je propovijedao i u toj ljubavi prema nama ostavio je svoj život na križu da nas spasi…Pozvani smo da ljubimo kao Isus naš Spasitelj. Trebamo ostati otvoreni  i primati nadahnuće Duha Svetoga  da sijemo ovu ljubav  drugima, da nastavimo naviještati  i produbljivati radosnu vijest”. Ovu smo malu vijest zabilježili da skrenemo pažnju  na našu braću koja u teškim prilikama žive vjeru i ljubav. Pokušajmo bar nekada svladati svoju sebičnost, egoizam i otvoriti se Kristu. Je li kršćanstvo u europskim zemljama umorno?  Ako negdje crkvu udari mraz i led, drugdje se pojavljuje proljeće. Nije li sada proljeće crkve u Africi, nekim azijskim zemljama, u Južnoj Americi…

Brezu koja je ugrožavala krov slunjske crkve trebalo ju je posjeći. Učinili su to vatrogasci Alen i Antonijo s lakoćom: rezali su je odozgor prema dolje da ne ošteti pri padu krovište crkve…