Mnogi se danas spremaju u Šušnjaru

29 ruj

Kapela sv. Mihovila u šumici zvanoj Šušnjara, kojih desetak kilometara od Slunja, u blizini je naselja Nikšić. U njoj se rado okupljaju vjernici na blagdan sv. Mihovila ili u nedjelju iza  blagdana.

Gradnja ove kapele vrlo je zanimljiva. U ovom predjelu uzgajani su vinogradi (vino poznato «Šušnjarac»). U jesen, kad je bila berba grožđa, orila se ovdje pjesma. Berači su osjetili potrebu da se ovdje izgradi kapela u kojoj bi zahvalil Bogu za plodove zemlje. Ovdje je ime Mile, Mihovil, Mijat, Mića, Mijo bilo vrlo popularno (a ostalo je do danas). Stoga je bilo najlogičnije da se izgradi kapela sv. Mihovila, pogotovo kad se oko sv. Mihovila (29. rujna) bere grožđe. Prvi put kapelu spominje župnik Mihovil (Mijat) Radočaj 1768. godine.

U srpskoj agresiji kapela je devastirana i zapaljena, ali nekim čudom vatra nije progutala krovište. Obično u nedjelju nakon blagdana sv. Mihovila ovdje se okupi staro i mlado. Zaori se pjesma i začuju tambure. Samo vinogradi koji su nestali zbog peronospore u prošlom stoljeću nisu se obnovili.

Blagdan sv. Mihovila ove godine pada u nedjelju pa se priprema veliko slavlje. U 13 sati započet će misno slavlje pod nadstrešnicom podignutoj pred nekoliko godina a nakon mise narodno veselje koje će se pamtiti. To kažemo zato jer se mjesecima  priprema ovo salvlje.