Marija Mati Crkve – Preminuli Janko Tominac i Milan Barić

1 lip

Danas je Duhovski ponedjeljak i spomendan Marije Majke crkve. Papa Franjo uvrstio je današnji spomendan Marije Majke crkve u kalendar. Marija je prisutna u počecima crkve, ona je pod križem uz Isusa, ona je s učenicima u dvorani posljednje večere,  a majkom crkve nazivaju je već crkveni oci prvih stoljeća.

Župa Plitvice uzela je za zaštitnicu upravo današnji spomendan Marije Majke Crkve. A rađanje ove župe ima dugu i burnu prošlost. Još davne  1895. “Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera”  uzelo je u zadatak sagraditi crkvu na Plivicama. Senjsko-modruški biskup darovao je u tu svrhu svotu novca. Konačno je slavljena glagoljska misa u privremenoj kapeli 24. svibnja  1896. Zanimanje za izgradnju crkvu raste. Čak se i ban zanima.  Herman  Bolle napravio je projekt crkve na Plitvicama. Čak je do 1910. skupljeno 16.000 kruna ali nedovoljno za zahtjevni projekt Hermana Bolle-a. Barunica Anka Loewenthal r. Maroičić, poznata umjetnica u Beču, napravila je oltarnu sliku koja se čuvala u drežničkoj župnoj crkvi. Raspelo je daraovala barunica Natalija Jordis. Bilo je više prijedloga za lokaciju crkve; Gradina, Štefanijin otok. Poznati zaljubljenik u Plitvice i autor knjige o Plitvičkim  jezerima Franjo Franić predlagao je lokaciju na Velikoj Poljani (u blizini postojeće kapele) kako bi što veći broj ljudi mogao dolaziti s obrazloženjem da je “bolje da se u njoj više Boga moli nego da se o njoj zbori”. Isti autor 1923. urgira da se napravi bilo kakva kapelica. Naime, privremena kapela je bila porušena od zuba vremena.  Prvi svjetski rat obustavio je svaku aktivnost oko izgranje crkve. Ugaslo “Društvo za uređenje i poljepšavanje Plitvica” 1926. opet je zaživjelo i ono dobiva dozvolu za misu na otvorenom na Duhove. Slunjski žuonik Ivan Mikan odbio je da vodi brigu oko izgradnje crkve pa je prihvatio rakovački župnik Ivan Kolaković. Osnovan je inicijativni odbor koji je podržao biskup. Zamoljen je zagrebački nadbiskup  Antun Bauer da prihvati pokroviteljstvo izgradnje crkve. On je 1929. darovao 1000 dinara. Uz sve te napore na Plitvicama se još 1934. misi na otvorenom. Biskup Viktor Burić raspisao je sabirnu akciju 1939. Akcija je razrađena u detalje. Međutim došao je rat koji je ne samo prekinuo izgradnju crkve na Plitvicama nego porušio mnoge postojeće crkve pa i onu na Prijeboju koja je najbliža Plitvicama. Ovu su crkvu počeli obnavljati vjernici na čelu sa župnikom Bogovićem ali su lokalve vlasti rastjerale graditelje i sprečavale svaki pokušaj obnove ove crkve. Ipak, oko ove su se crkve na Prijeboju vjernici skupljali na Petrovo sve do 1991. Crkva je još u ruševinama  i dalje se vjernici okupljaju na Petrovo u njenim ruševinama.

Nakon poraza velikosrpske agresije, koja je počela upravo na Plitvicama i nakon osnivanja Gospićko-senjske biskupije, dan je prioritet osnivanju župe i izgradnji crkve na Plitvicama. Konačno je dekretom biskupa Mile Bogovića, koji je stupio na snagu 25.srpnja 2003. godine, osnovana župa Plitvice čiji je zaštitnik Marija Mati Crkve koji se slavi na Duhovski ponedjeljak. Prvi imenovani župnik je vlč. Ilija Janjić koji je stanovao u jednoj zgradi u naselju Mukinje i koristio društvene prostorije za slavlje mise. U službu je uveden 31.08.2003. Prvo slavlje zaštitnika  župe 31. svibnja 2004. nakon trodnevnice. Prva Pričest 20.05.2004 s 13 prvopričesnika. U 2005. bilo je 15 krštenja. Prva krizma 11.06.2005. s 22 krizmanika. Godine 2007 u župi su 24 prvopričesnika. Obnovljena je spaljena filijalna kapela u Smoljancu i blagoslobljena 18.05.2008. Iste je godine bilo 25 krizmanika. Od župe se oprostio vlč. Ilija Janjić 31.07.2008. a župu je preuzeo vlč. Alojzije Knežević koji je vodio plitvičku župu do 04.09.2010. Župu je privremeno tada preuzeo korenički župnik vlč. Stipe Zeba a potom vlč. Josip Štefančić 07.08.2011. i vodio je četiri godine. Župu su preuzeli salezijanci 2015: don Pater Belina i Josip Bunić a potom Goran Antunović. Dana 22.07.2019. župu preuzima (zajedno s Rakovicom) don Mate Kujundžić koju vodi do danas uz pomoć dvojice subraće salezijanaca.

Ovaj snimak je sa slavlja Marije Majke crkve 28.05.2012. Tada je župa Plitvice bila u sastavu Slunjskog dekanata (kao i Korenica) pa smo pomno spremali u memoriju događanja u ovim župama. Sada su to župe Udbinskog dekanata

Danas župa Plitvice slavi svoju zaštmicu s misom u 18 sati. Misu predvodi vlč. Nikola Vranješ

 

U slunjskom je kraju danas promjenljivo. Ponekad se ljutimo na “loše” vrijeme. A ima li “lošeg” vremena? Zar nije veličanstvena oluja koja pokazuje začuđujuću snagu? Sv. Franjo je prepoznavao u svemu Božju veličinu, snagu, mudrost, ljepotu…Trebamo napustiti svoj egoizam i narcisoidnost i otkrivati tragove Božje mudrosti u svemu što nas okružuje i zaustaviti dah pod zvjezdanim nebom…

U Slunju danas…

                        †

Preminuo je u 80.  godini života JANKO TOMINAC iz Cetingrada, Brinjaska 3. Pogreb u pon. 01.06.2020. u 15 sati na groblju u Cetingradu. Za njim žale žena Lucija, sin Marko, kćerke  Milka i Kate, snaha, zetovi, unučad i sestra Marija

Preminuo je u 84. godini života MILAN BARIĆ iz Kapljuha  177. Pogreb u pon. 01.06.2030. u 17 sati. Nakon ispraćaja iz Cetingrada pokop na groblju u Sadikovcu. Za njim žale sinovi  Nikola, Ivica, Mile i Nenad, kćeri Nada i Marica, snahe, zetovi, unučad i praunučad