Snaga u nemoći – Kršten mali David

2 kol

Svatko se od nas mora susresti s vlastitom nemoći. Dođu trenutci kad doživimo udarce koji nas obore, ne možemo se sami izvući. To može biti čak i dobro! To može biti trenutak kad ćemo spoznati da nismo gospodari ni vremena ni prilika. Jednostavno nismo sebi dovoljni. Poput utopljenika u dubokoj vodi koji se sam ne može spasiti. Zamislimo kad bi takav odbijao pomoć! On osjeća da mu je potreban netko tko će mu pružiti ruku. To nije poniženje nego spoznaja da je vezan na druge, da su mu drugi potrebni. Mi moramo shvatiti da nismo sami sebi dovoljni, da imamo odnose prema Bogu koji nam je darovao život u vremenu i da smo vezani s drugim ljudima. Zaslijepljen svojom sebičnošću čovjek može ignorirati Boga i prezirati druge ali će doći do trenutka nemoći i poraza. Kako nam Božja dobrota neće priteći u pomoć kad ga zamolimo, kad osjetimo potrebu da mu se obratimo? Isus je danas u evanđelju prepoznao narod koji ga traži, koji je gladan. Ne radi se samo o tjelesnoj gladi. Kad smo materijalno osigurani tek se onda pojavi duhovna glad, glad za smislom. Isus je tražio od učenika da oni nahrane ljude. Oni su ponudili tek pet kruhova i dvije ribice. Dali su sve što su imali i to je početak čuda. Nastalo je obilje…U našoj sebičnosti ne prepoznajemo koliko Bog čini za nas i nama. Isus je s nama u patnji do dna i u sramotnoj smrti. Takva ljubav sve pobjeđuje pa i smrt. Sv. Pavao navodi koje su opasnosti pred nama na putu vjere: nevolja, tjeskoba, progonstvo,, glad, golotinja, pogibao,  mač. Sve su te prepreke pobijeđene po Kristovoj ljubavi te nas ništa od toga ne može rastaviti od ljubavi Božje. Dodaje tomu i smrt i život, kozmičke sile. Ništa nas ne može rastaviti od njegove ljubavi koja je jača od kozmički sila i ljudskih podvala. Nameće se pitanje: može li Bog ikoga baciti u pakao? Zanimljivo da crkva proglašava svoje sinove i kćeri svetima, diže ih na dostojanstvo oltara. Međutim nikoga nije stavila na popis osuđenika na pakao! Božja ljubav daje svakome dovoljno svjetla u odlučujućim trenucima da se odluči. Postoji samo teoretska šansa da čovjek prezre spasenje koje mu Bog nudi. Međutim, naša duboka spoznaja da nas Bog ljubi daje nam dovoljno motiva da ostanemo u njegovoj ljubavi pa i u najvećoj našoj nemoći – našem umiranju. Tada nastupa stvaralačka Božja ljubav.

Jutarnja misa u Slunja danas u 8 sati

Danas je pod misom u 11 sati kršten mali David, drugo dijete u roditelja

U Blagaju danas