Statistika o crkvi u svijetu – Jutros sunčano – Preminuli Milan Lesar i Vinko Nakić

17 lis

       Povodom Misijske nedjelje koja se slavi sutra u nedjelju 18. listopada, Agenzia Fides, kao i obično, iznosi neke statističke podatke kako bi pružila panoramsku sliku Crkve u svijetu. Korišteni su podaci iz “Statističkog godišnjaka Crkve” (ažuriranog 31. prosinca 2018.) i odnose se na članove Crkve, pastoralne strukture, aktivnosti na zdravstvenom, socijalnom i obrazovnom polju. Iznesene su promjene, povećanja ili smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31. prosinca 2018. godine svjetska populacija iznosila je 7 496 394 000 ljudi, uz porast od 88 020 000 u odnosu na prethodnu godinu, zabilježen na svim kontinentima. Na dan 31. prosinca 2018. godine broj katolika iznosio je 1.328.993.000 ljudi, s ukupnim porastom od 15.716.000 u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se odnosi na sve kontinente. Svjetski postotak katolika ostao je nepromijenjen, 17,73%.

Ukupan broj biskupa u svijetu smanjio se za 12, dosegnuvši 5.377. Broj dijecezanskih biskupa povećao se (+6), a redovničkih smanjio (-18). Ukupan broj svećenika u svijetu također se smanjio ove godine, dosegnuvši 414.065 (-517). Značajno smanjenje još jednom bilježi Europa (-2.675) kojoj se dodaje i Amerika (-104). Povećanja su zabilježena u Africi (+1,391), Aziji (+823) i Oceaniji (+48). Broj redovnika koji nisu svećenici pada šestu godinu zaredom, za 594, dostigavši ​​brojku od 50.941. Smanjenje se bilježi u Europi (-591), Americi (-290) i Oceaniji (-17). Povećanja u Africi (+217) i Aziji (+87). Potvrđuje se i trend globalnog smanjenja redovnica, za 7.249, kao i prethodne godine. Ukupno ih je 641.661. Povećan je broj u Africi (+2.220) i Aziji (+1.218), smanjen u Europi (-7.167), Americi (-3.253) i Oceaniji (-267).Broj laičkih misionara u svijetu je 376.188, s globalnim porastom od 20.388. Prema kontinentima to izgleda ovako: Europa (+128), Amerika (+8.129), Azija (+12.433), pad u Oceaniji (-12) i u Africi (-290). Katehete u svijetu smanjili su se za 43.697, dostigavši ​​3,076.624. Smanjenja su zabilježena u Americi (-40.846), Europi (-9.418), Oceaniji (-321), porast u Africi (+5.133) i Aziji (+1.755). Broj sjemeništarca, dijecezanskih i redovničkih, povećao se i ove godine, ukupno za 552  i tako dosegao brojku od 115.880. Povećanja su zabilježena u Africi (+964), Aziji (+354) i Oceaniji (+52). Smanjuju se u Europi (-696) i u Americi (-122).

Na području obrazovanja i osposobljavanja Crkva vodi 73.164 jaslica širom svijeta; 103.146 osnovnih škola; 49.541 srednjih škola. Također prati 2.251.600 srednjoškolaca i 3.707.559 studenta.

Crkvene dobrotvorne i humane institucije širom svijeta uključuju: 5.192 bolnice; 15.481 ambulante; 577 leprosarija; 15.423 domova za starije, kronično bolesne i hendikepirane osobe; 9.295 sirotišta; 10.747 vrtića; 12.515 bračnih savjetnika; 3.225 odgojnih i obrazovnih centara i 31.091 drugih ustanova.

      Kad ove podatke pročitamo ostajemo ponosni na našu crkvu koja je globalna duhovna snaga. U svaki kutak naše planete doprla je radosna vijest. U nekim dijelovima svijeta crkva trpi progonstvo, negdje je u katakombama, a negdje doživljava pravi procvat. Možemo je usporediti s godišnjim dobima: negdje je zima i sve je zaleđeno ali negdje je proljeće i sve u cvatu. S pravom kaže jedan židovski intelektualac: katolici budite ponosni koliko dobra činite čovječanstvu u zdravstvu, školstvu, socijalnoj pomoći. Ako jedan posto sinova crkve pogriješi i učini neku glupost budimo objektivni pa sagledajmo koliko dobra crkva čini u globalu. To pokazuju ovi podaci!

Jutros je vedro u slunjskom kraju

Sinoć je održan treći susret u sklopu tečaja za brak u župskoj dvorani u Slunju. Predavač je bila liječnica dr. Lidija Bakalar. U idući petak 23. listopada završava listopadski tečaj za brak a Idući je u svibnju 2021.

Jutros se pojavilo sunce nakon tmurnih i kišovitih dana. Tomu se radujemo i pripremamo se za slavlje Dana Gospodnjeg. 

Mnogi jutros voze kroz Slunj prema jugu

                     

Preminuo je u 57. godini života MILAN LESAR iz Podcetina 77. Pogreb u subotu 17.10.2020. u 15 sati u Cetingradu. Za njim žale mati Milka, sin Mario, kćeri Katarina i Sanja, zet Martin, unuci i rodbina

Preminuo je u 86. godini života VINKO NAKIĆ iz Brezovca 53. Pogreb u subotu 17.10.2020. u 14 sati  na groblju u Lađevcu. Za njim žale kćerke Ivanka, Jadranka i Marijana s obiteljima