Dajte Bogu Božje a caru carevo

18 lis

Pitamo se kome je stalo do istine danas? U svijetu vladaju interesi pojedinih grupa: politika, marketing, mediji ekonomija pa čak humanitarne udruge bore se za svoje ideje i interese. Kome je stalo do istine? Za njih je istina njihov interes…Tako je i u Isusovo vrijeme: interesne grupacije prate Isusa i vide u njemu opasnost za svoje interese. Žele ga diskreditirati pred javnošću. Šalju učenike ili svoje aktiviste da Isusu stave zamku. Treba li plaćati porez caru? A rimski car je okupator. Rimska vlast ubire poreze kao svaka vlast. Narod je smatra opakom, izrabljivačkom. Postavljaju Isusu pitanje: treba li plaćati porez takvoj vlasti! Ako reče treba onda je protiv naroda, ako reče ne treba onda će ga rimska vlast progoniti. Isus traži od njih porezni novčić. On ga nema u džepu nego traži da ga oni pokažu. Kad su mu pokazali pita ih: čija je na novcu slika i natpis? Dakako carevi. Ne ulazeći u diskusiju Isus jednostavno kaže: dajte caru carevo a Bogu Božje! To oni već rade jer trguju carevim novcem a Isusa žele okriviti za to. Međutim Isus dopunja ovu rečenicu drugom koja daje smisao našem zemaljskom putovanju: Dajte Bogu Božje! On poziva u karaljevstvo  Božje. Poruka je to i pouka nama da volimo svoju domovinu. Ljubav prema Bogu i domovini je nedjeljiva. Održavanje Božjih zapovijedi, ljubav i briga za domovinu idu skupa. Grijeh protiv domovine kao što je neplaćanje poreza, korupcija, iskorištavanje nemoćnih, nasilje nad drugima…istovremeno je i grijeh protiv Boga. Ne može se nepravda ispraviti pucanjem pogotovo u nedužne, uvođenje svoje pravde ili još gore: grupne ili osobne interese smatrati općim interesima. Demokratski izabrana vlast ide svako toliko na provjeru novim izborima. Drugoga puta nema.

Sa sinoćnje mise u Slunju u 18 sati

Jutros je slavljena misa u 8 sati u slunjskoj crkvi. Svi su stavili maske pa i djeca. Možemo reći da su djeca strpljivija u nošenju maski nego neki odrasli.

Jutros u 8 sati u slunjskoj crkvi

Orgulje daju pjevanju posebnu draž i ljepotu

Pričest u 8 sati

U 11 sati u Slunju: maske postaju dio svakodnevnice. Mladi poštivanju disciplinirano nošenje maski