Nakon Slunja sjećanje na žrtvu Vukovara

17 stu

Tragediju Slunja i Vukovara dijeli samo jedan dan. A mnogo zajedničkog imaju ova dva grada u vojnom i moralnom pogledu. Vukovar je zaustavio agresorski stroj u brzom proboju prema Zagrebu a Slunj je zaustavio brzo presijecanje  Hrvatske. Obadva su grada doduše okupirana uz velike žrtve ali su Slunj i Vukovar pokazali da će ovaj narod za slobodu i dostojanstvo  ginuti. U ovoj pirovoj pobjedi agresora sadržan je njegov poraz. Pitanje je bilo samo dana kad će uz tutanj silne vojne i paravojne formacije nagnuti u bijeg. To se dogodilo 4. i 5. kolovoza 1995…Nakon jučerašnje komemoracije u Slunju sutra će Vukovar biti u centru našeg sjećanja. Svi veći gradovi u Hrvatskoj imaju Vukovarsku ulicu, komadić Vukovara u svojoj sredini. Te će ulice biti na poseban način ukrašene i obilježene. Mnogi će upaliti svijeću na svom prozoru i tako se pridružiti sjećanju na žrtvu Vukovara.  Naš narod njeguje svoje pamćenje na silne žrtve ugrađene u slobodu i mir. To je znak zrelosti jednog naroda. Sloboda i mir nisu dani jednom za svagda: uz njegovanje pamćenja na žrtve sloboda i mir se izgrađuju svaki dan.

Nastavljeno je tmurno i vlažno vrijeme u slunjskom kraju.

 

Ovih dana radnici obrtnika Špelića rade na obnovi slunjske gradine, simbola obrane od turskih prodora. Ova tvrđava, koju je zub vremena dobrano nagrizao, pomalo dobiva prvotni izgled. Svake godine u njenu obnovu uloži se koja stotina kuna. Sanjamo, kad se obnova dovrši, da u njoj zaigra Zajčeva opera “Nikola Šubić Zrinski”. Kakav bi to bio događaj!

 Večeras svijeće gore po Slunju za oba grada: Slunj i Vukovar!