Sv. Duje mučenik – Progon kršćana – Večeras počinje tečaj za brak u Slunju

7 svi

Danas Split slavi sv. Dujma kao svoga zaštitnika. A sveti Dujam je bio biskup u Solinu. Žrtvu za vjeru podnio je 304. godine za vladavine cara Dioklecijana, koji je upravo nedaleko Salone, na mjestu današnjeg Splita, podigao palaču za odmor i ukopište a koja je i danas atraktivna znamenitost Splita. 

Mučeništvo se proteže kroz čitavu povijest crkve. Kršćani su i danas najprogonjenija vjera u svijetu. Ima li napada na vjernike u Hrvatskoj? Udruga U ime obitelji predstavila je u četvrtak 6. svibnja pred Hrvatskim saborom u Zagrebu Izvješće o netrpeljivosti i napadima na Katoličku Crkvu i katoličke vjernike u Hrvatskoj u 2020. godini. Udruga iznosi podatke: “Katolička Crkva u Hrvatskoj ima više od 2400 svećenika i više od 3600 redovnika i redovnica. Oni djeluju i žive u više od 1600 župa u 5 nadbiskupija i 11 biskupija te u više od 60 redovničkih zajednica i družbi. Također, Crkva u Hrvatskoj osnovala je, a i danas vodi brojne obrazovne ustanove, prema podacima HBK-a – 7 visokih učilišta, 12 gimnazija, 11 osnovnih škola te brojne vjerske vrtiće, domove za djecu, stare i bolesne. Osim toga, Crkva u Hrvatskoj karitativno djeluje na prostoru cijele Hrvatske – gotovo svaka župa ima župni Caritas, a u svakoj biskupiji djeluju i brojne ustanove koje smanjuju društvenu nepravdu i osiguravaju konkretnu socijalnu skrb, u čiji su rad uključeni svećenici, redovnici i redovnice te vjernici laici.“ Koliko tek crkva ima u svijetu visokih školskih ustanova, bolnica, srednjih i osnovnih škola, vrtića…

“Kršćanska je vjera danas najprogonjenija religija na svijetu” – rekao je predsjednik Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana i dodao: “To znači da danas sve Crkve i kršćanske zajednice imaju svoje mučenike. Kršćani danas nisu progonjeni jer su pravoslavci, katolici ili protestanti, nego zato što su kršćani. Mučeništvo je danas ekumensko i mora se govoriti o istinskom i pravom ekumenizmu mučenika. Gledajući iz te perspektive, među kršćanima opažamo „temeljno jedinstvo“.

Udruga U ime obitelji navodi oblike netrpeljivosi  prema crkvi i vjernicima u Hrvatskoj:

  • napade na hrvatske građane zbog njihove katoličke vjeroispovijedi – medijske hajke, lažne optužbe, širenje lažnih vijesti i tvrdnji utemeljenih na predrasudama o vjernicima katolicima i svećenicima
  • napade na katolički nauk i vjeru
  • napade na katoličku kulturu i Crkvu kao instituciju – hajke i medijski pritisci oko održavanja svetih misa, hajke protiv vjeronauka u školama i javnog prakticiranja katoličke vjere, uskraćivanja objektivnih informacija o Katoličkoj Crkvi, izražavanja netrpeljivosti i mržnje prema Crkvi
  • provale u crkvene objekte i krađe
  • oskvrnuća i devastiranje crkvenih objekata i imovine (prema IKA -i)

Jutros tamni oblaci iznad Slunja

Slunj: početak tečaja za brak –Večeras (petak) u 19 sati počinje svibanjski tečaj za brak u Slunju. Kroz četiri petka u svibnju (u 19 sati) mladenci će se pripremati za sakrament ženidbe. Dovoljno je pojaviti se večeras u 19 sati. Na kraju tečaja dobit će potvrdu.