Krštena mala Nika

26 lip

Večeras je slavljena misa u slunjskoj crkvi kao svake subote u 18 sati. Okupila se prava obitelj, stariji i mlađi. Ova misa ima posebnu drža u nedjeljno predvečerje. A dodatnu ljepotu misi je dalo krštenje male Nike, koja je prvo dijete Mihaela i Eugenije. Kumovi su bili Hana i Mario. Na misi se čitaju nedjeljna čitanja. Žena je u evanđelju dotakla Krista koji je promjenio njen život: ozdravio je za život vječni. Tako je i malena Nika rođena za život vječni po svetom krštenju. U našim bolestima, mukama mi se susrećemo s Kristom: taj susret mijenja naš život.