Zavalje se priprema za Veliku Gospu: oproštaj vlč. Dine Rupčića

9 kol

Župa Zavalje priprema se za slavlje Velike Gospe koja je suzaštitnica ove župe. Ova župa, iako u BiH, u sastavu je Gospićko-senjske biskupije. Župu upravlja župnik iz D. Lapca vlč. Dino Rupćić već 6 godina.

Župna crkva na Zavalju

Slavlje Velike Gospe 15 kolovoza na Zavalju počinje u 10 sati ispovijedanjem hodočasnika. U 11 sati misu predvodi župnik vlč. Dino Rupčić a propovijeda dekan udbinski preč. Josip Šimatović. Ovo je oproštajna misa vlč. Dine koji ovom prilikom zahvaljuje vjernicima Zavalja na plodnoj suradnji. On je iz D. Lapca redovito dolazio na Zavalje. Pritom je trebalo čekati na graničnom prijelazu a vremenski su uvjeti nekad bili teški. Kao što je poznato vlč. Dini Rupčiću biskup je povjerio župe Drežnik i Vaganac.

Popodne u 17 sati još je jedna misa koju će predvoditi don Mate Kujundžić, župnik iz Plitvica.

Vlč. Dino Rupčić oprašta se od župe Zavalje na Veliku Gospu