Odoliti napastima

25 kol

Nije najveća čovjekova tragedija ako sagriješi pa i teško,  ako i učini zločin. Tragedija je ako se čovjek ne želi pokajati i doživjeti oproštenje. Važno je također naglasiti da ljudi ne mogu dati konačni sud o čovjeku. Ljudi ne mogu vidjeti sve slojeve čovjekove svijesti i podsvijesti. Zato je čovjekov sud manjkav  i opasan. Isus opominje da mi ne donosimo sud i osudu svoga brata. Ipak, jadan je čovjek koji nema potrebe za obraćenjem. Takav čovjek pomalo tone u egoizam koji može zadobiti zastrašujuće oblike. Takav onda stvara obrambeni mehanizam:  on je u pravu! To je bijeg od istine. Đavao, koji je inteligencija bez srca, čovjeka lukavo zavodi brineći se tobože za čovjekovu slobodu. Preko medija sotona može sijati zlo sjeme kao i razne sekte i pokreti. Tako će čovjeku sugerirati: ti si Bog! Tako se čovjek nađe u mrežama. Onaj mladić iz evanđelja koji je došao u takvu situaciju ipak je „došao k sebi“. Pojavila se ideja da nešto treba promijeniti u svom životu. Najprije nam treba doći u glavu stanje u kojem se nalazimo.

Možda nam je blizak primjer sv. Petra. On je hodao s Isusom i potvrđivao svoju privrženost.  Ali u jednom trenutku Petar ne moli s Isusom. Spava mu se. On će čak reći sluškinji da ne pozna toga čovjeka. Odreći će se Učitelja. Petar će ipak gorko zaplakati i vratiti se k Isusu. Bit će mu oprošteno. Ne možemo a da ne spomenemo taktiku sotone: on iskrivljuje istinu i odvodi čovjeka u iluzije, laže i obmanjuje, potiče na ovisnost, potiče na mržnju, osvetu, dijeli ljude, potiče na ratove. On će na pr. šapnuti roditeljima da djeca ne trebaju ići u crkvu, da se trebaju igrati, ići na takmičenja. Odvojit će djecu od Isusa.  Daljnji posao je lak. Konačni čin sotone je destrukcija čovjeka.

Kako se oduprijeti? Oduprijeti mu se treba čvrsti u vjeri. Sakrament pomirenja, dnevna molitva kao razgovor s Božjom dobrotom , nedjeljna misa kao vrhunac tjedna. Korona kriza đavolska je zamka da odvoji ljude od Isusa Spasitelja, sugerira da ne treba ići u crkvu.  Oduprite se čvrsti u vjeri.

Susret s prirodom, velebnim Božjim djelima, potiče nas na poniznost i zahvalnost

U Baškim Oštarijama

Pogled na more kod Karlobaga

U riječku katoličku školu krenula četvrta generacija prvašića

Jutros u Slunju