Matej carinik

21 ruj

Danas je blagdan svetog Mateja, apostola i evanđeliste. Zanimljiv je njegov životni put. Bio je carinik. A carinici su bili u službi rimske (okupatorske) vlasti. Uzimali su porez od sunarodnjaka za rimsku vlast i u tome su znali biti pohlepni. Zbog toga su bili omraženi u narodu. Carinik je bio smatran otpadnikom, javnim grješnikom.  Isus je prolazio kroz Kafarnaum gdje je Matej radio kao carinik. Isus ga poziva dok je sjedio za carinskim stolom. Dobacio mu je: “Slijedi me!” Matej sve ostavlja i polazi za Isusom. Još jedan dokaz da Isus poziva sve ljude pa i one koji su smatrani grešnicima. Matej je ne samo slijedio Isusa nego je ostavio dragocjene zapise o Isusovom djelovanju. Svoje Evanđelje napisao je na aramejskom jeziku koji se tada govorio u Svetoj zemlji. On nastoji uvjeriti svoje sunarodnjake da je Isus obećani mesija. Međutim, narod je očekivao mesiju-ratnika koji će ih osloboditi od Rimljana. O kraju Matejeva života ne znamo puno. Izgleda da je otišao u tadašnju Perziju ili čak Etiopiju. Ali, ostavio je iza sebe spomenik svojim evanđeljem koje se naviješta po čitavom svijetu.

Jutros je maglovito i prohladno u slunjskom kraju. Jesensko jutro. Sunce se počelo pokazivati iznad oblaka pa se radujemo i uživamo i u lijepim trenucima.

Suho lišće i djeca, prolaznost i budućnost: svako je dijete Božji san koji smrt ne može prekinuti. U najvećoj nemoći – našem tjelesnom  umiranju – čovjek se predaje u ruke Božje. A Božja će ruka onda učiniti ono što mi ne možemo…To nije naše “pravo” nego dar. Razbojnik na križu učinio je to riječima: “Isuse, sjeti me se u svom kraljevstvu”. Čuo je odgovor: “Danas ćeš biti sa mnom u raju!”

Danas smo podareni čudesnim oblacima…