Bl. Katarina Kotromanić – Jak mraz – Preminuli Nikola Mrkonja, Janko Krunić

25 lis

Danas crkva u Hrvata spominje veliku ženu – bl. Katarinu Kotromanić – koja simbolizira patnju jednog naroda. Rođena je oko 1424. godine kao kćerka istaknutog bosanskog velikaša Stjepana Vukčića Kosače. Udala se za kralja Stjepana Tomaša Ostojića te je s njim dobila dvoje djece. Sagradila je crkvu sv. Katarine u Jajcu. Padom Bosne pod tursku silu 1463. godine počinje i njena kalvarija. Spašava se bijegom u Dubrovnik. Da Turci ne bi zarobili čitavu obitelj razdvojila se od djece. Nažalost djecu su Turci zarobili i odveli u ropstvo gdje su poturčena. Katarina stiže u Rim gdje je dobila zaštitu pape. Jedan kroničar bilježi: “Godine Gospodnje 1478., dana 25. listopada, u Rimu je preminula gospođa Katarina, kraljica Bosne, i sahranjena u Araceli. Ta je pobožna kraljica više godina živjela pod Pravilom bl. Franje i javno nosila habit”. O djeci odvedenoj u tursko ropstvo nije mogla ništa doznati. Možemo zamisliti kakve je patnje proživljavala. Zanimljiva je njena oporuka: imenuje papu Siksta IV. i njegove nasljednike baštinicima bosanskoga kraljevstva, s tim da ga predaju njezinu sinu Sigismundu, odn. njezinoj kćeri Katarini ako se s islama vrate katoličkoj vjeri. Inače, Sveta stolica ostaje vlasnicom bosanskoga kraljevstva! To je sadržaj njene oporuke. Po svojoj želji pokopana je u franjevačkoj crkvi Araceli. 

Jutros je jak mraz u slunjskom kraju. Iza ovog mraza ostat će grane gole. Naime, lišće je počelo ubrzano padati.  Po svoj prilici ovo su zadnji snimci žutog lišća na stablima.

                   

Preminuo je u 82. godini života  NIKOLA MRKONJA iz Slunja (E. Kvaternika 2). Pogreb u pon.  25.10. u 14 sati na groblju u Lađevcu. Za njim žale braća Mile i Pero, snahe Jelena i Janja, nećaci, nećakinje, rodbina

Preminuo je u 66. godini života JANKO KRUNIĆ iz G. Furjana 190c. Pogreb u pon. 25.10.2021. u 14.30 sati na groblju u Lađevcu. Za njim žale brat Dragan, sestra Snježana, nećaci Igor, Dejan, Mario, Marijana, rodbina