Nakon magle sunce

19 stu

Po jutru se dan poznaje. A jutro je najavilo sunčani dan. Doista, sunce je obasjalo naš kraj i ponudilo izlazak u prirodu, u vrtove i parkove. Spontano se otme uzdah: Bože, hvala ti! Majke ili bake izišle su s djecom odnosno unučadi na sunce.

Most sv. Ivana u Rastokama pomalo dobiva konačni izgled. Preko njega se već može prijeći ali treba još sačekati zadnje slojeve, ogradu, ušminkavanje…

Razmišljanje o pandemiji – Budućnost modernog svijeta urušila je pandemija korona-virusa i klimatske promjene. Sva predviđanja o prestanku pandemije padaju u vodu. Ne znamo kad i kako će završiti, koga će pogoditi. Pojavljuju se novi valovi i novi mutirani virusi. Pomalo uviđamo da je kažnjena naša bahatost, naša oholost izgradnje zemaljskog kraljevstva bez Boga. Sada je na djelu nada, kršćanska nada. A kršćanska nada je aktivna nada koja ima pred sobom Kraljevstvo Božje kao budućnost čovječanstva i zemlje. “Iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka” molimo u Vjerovanju. Bog je s nama u našim tjeskobama i našim patnjama. Bog hoda s nama u našem mraku. “Pa da mi je i dolinom smrti proći zla se ne bojim jer ti si sa mnom”. Povjerenje i vjera u Božju prisutnost daje i nama snagu povjerenja u sebe.

Bog nas ne ostavlja u našoj patnji: on je s nama i u pandemiji, u našim križevima, umiranju…ali se na kraju zrcali uskrsnuće tijela i život vječni