Idite po svem svijetu

3 srp

Prva riječ Biblije je pobjeda nad samoćom: “Nije dobro da čovjek bude sam!” Stvaranje Eve je pobjeda nad samoćom. Brak u kojem se dvoje susreću i predaju kao dar izvor je života. Isus je došao da palog čovjeka vrati k Bogu ali to ide preko ljudi. Ljubav je opipljiva kad se nekom pristupi. Ništa od naših maštanja o ljubavi. “Gdje se dvojica ili trojica saberu u moje ime ja sam s njima” – kaže nam Isus. On je došao u našu ljudsku situaciju: dotakao je našu patnju, naš život u svakodnevnici. On nas prati. On je s nama. Ne postoji ni jedan dio svijeta koji ne bi bio dotaknut Kristovim uskrsnućem i on ostaje s nama do svršetka svijeta. On je zaljubljen u čovjeka. Sve će proći ali Božja Riječ neće proći a to je ljubav do kraja. Danas odgovaramo na tu ljubav. Biti zajedno nedjeljom s uskrslim Isusom vrhunac je tjedna. Ponovimo onu s početka ovog razmišljanja: ljubav postaje opipljiva kad se nekomu pristupi! To danas činimo. Od tog susreta živimo i prenosimo taj susret na svoju braću.

Sa jutarnje mise u Slunju

U 11 sati je krštena mala Magdalena. Čestitamo!

U Blagaju danas u 14 sati