Pavlovac: slavlje sv. Ane

26 srp

Malo selo Pavlovac uz D1 udaljeno od Slunja kojih 8 km danas slavi. Nekad je to bilo veliko selo a danas broji tek desetak domaćinstava. Spada u župu Blagaj, zadnju župu Gospićko-senjske biskupije na granici nekada sa Zagrebačkom a danas Sisačkom biskupijom. U 11 sati oko kapele je živo. Neki su došli iz Slavonije, neki su iz Amerike na odmor u domovinu, neki iz Slunja…Kapela sv. Ane razorena 1991. od strane zlih ljudi obnovljena je odmah 1995. Ing. Joso Štefanac posebno je volio ovu kapelu i dao je sve od sebe da se obnovi. Mnogi koji prolaze cestom D1 bace pogled na kapelu.

U 11 sati nedaleko kapele počela je neobična misa pod krošnjom stare kruške tepke. Ova je misa ukrašena živom prirodom. Župnik ističe da je sv. Ana sudjelovala u Božjem planu čovjekova spasenja. Naime, Bog ne izvršava naše djetinjaste želje nego svoj plan spasenja. Najveća je sreća naše spasenje. Sv. Ana se uključila u Božji plan. Okupljeni na molitvu vjernici gledaju svijet Božjim očima. Svijet laži, nasilja,…nestaje. Pobjeda koja pobjeđuje ovaj svijet je vjera naša. “Blažene uši koje čuju što vi slušate: mnogi su to željeli čuti a nisu čili” – kaže evanđelje. To je riječ Kristova koja nas vodi u život.

Misa u prirodi

Trenutak Pričesti

Možemo usporediti današnju fotografiju nakon mise sa prijašnjima: na našim stranicama godinama objavljujemo fotografiju pred kapelom nakon mise u Pavlovcu!

Zasvirale su tambure: u pozadini tamni oblaci

Zaigralo je kolo