Slunj: moj se narod raduje

5 kol

Danas se osjeća radost i tugaljivost, ushit i žalost…Naše su ulice okićene zastavama, održavaju se komemoracije, zabava u večernjim satima…Život je tuga i radost. Ipak, večeras na povijesnom slunjskom trgu bogata ponuda zabave, jela i pića. Nakon pandemije, nakon izolacija…možemo reći: “Moj se narod raduje”. Zaslužio je trenutke radosti. To je narod koji zna u nevoljama sačuvati vjeru u pobjedu dobra, koji se u zlu ne ponizi. Prošetali smo i susreli razdragane ljude, djecu i odrasle, mlade i one koji se mladi osjećaju. Na sve strane pršti radost, pjesma, smjeh, pružanje ruku na pozdrav …