Prohladni zimski dan – Danas Fabijanovo

20 sij

 

Crkva danas slavi dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena: sv. Fabijana i sv. Sebastijana. Prvi od njih – sv. Fabijan izabran je za Papu 236. godine. Stari časoslov spominje da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe koje je Crkva uvijek gledala kao one koje im je Bog povjerio na kršćansku ljubav i skrb. Decijev progon nije mimoišao ni ovoga svetoga papu. Sveti je Fabijan pokopan u Kalistovim katakombama, u takozvanoj Kapeli papa, gdje se još i danas može vidjeti njegova freska. O mučeništvu sv. Fabijana sačuvane su dvije poslanice: kartaškoga biskupa sv. Ciprijana i Rimske crkve. Obje nam pokazuju sv. Fabijana kao mučenika koji daje primjer vjere i jakosti. To je ohrabrilo kršćane da ustraju u vjeri i da ih zemaljske protivštine ne smetu u nasljedovanju Krista Gospodina. Ovaj je spomendan dvojice mučenika poznat u narodu kao Fabijanovo. Župa Otočac na poseban način danas slavi dvojicu mučenika – Fabijana i Sebastijana.

190116cc

Jutros je u Slunju minus 9 stupnjeva. Sunce sporo probijalo. Nakon 10 sati izvedrilo se te je sunce pomilovalo naš kraj svojim zrakama. Slunjski su kafići puni. Prijatelji se druže i raduju novom danu. Zalete se i srednjoškolci u kafiće ako nemaju sata.

200116a