Vlč. Josip Šimatović župnik na Udbini i čuvar svetišta

1 srp

Nakon što je mons. Tomislav Rogić, župnik i upravitelj svetišta CHM na Udbini, imenovan šibenskim biskupom, gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić imenovao je vlč. Josipa Šimatovića, dosadašnjeg župnog vikara (kapelan) u Gospiću, župnikom župa Sv. Nikole na Udbini i Sv. Jurja u Podlapači. Ovim dekretom vlč. Josip je imenovan i čuvarom nacionalnog svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Primopredaja će se obaviti 10. srpnja 2016. Vlč. Josip, vrsni glazbenik i dalje će vršiti službu povjerenika za mlade u Gospićko-senjskoj biskupiji.

Josip Simatovic

Vlč. Josip zaređen je za svećenika u senjskoj katedrali 29. lipnja 2013. Slavio je mladu misu u rodnom Otočcu 21. srpnja 2013. Nakon ređenja imenovan je župskim vikarom u Gospiću i povjerenikom za mlade Gospićko-senjske biskupije.