Preminuo vlč. Slavko Jurčić

8 kol

Preminuo je u 71. godini života i 46. godini svećeništva vlč. Slavko Jurčić. Pokopan je na gradskom groblju u Đakovu. Pogrebu  su prisustvovali nadbiskupi Hranić i nadb. u miru Marin Srakić te 70 svećenika.

Vlč. Vjekoslav Juričić rođen je  9. lipnja 1946. godine u župi Cvitović. Vrlo rano ostaje samo s majkom Mandom, koja će ga podizati i odgajati i kojoj će čitavoga života nastojati iskazivati zahvalnost, sve do njezine smrti u vremenu progonstva i ukopa na otoku Krku. U najranijim godinama s majkom dolazi u Cernu gdje je završio osnovnu školu. Godine 1961. započinje svoju formaciju za svećenički poziv, najprije u dječačkim sjemeništima u Zagrebu i Đakovu, gdje je maturirao 1965. U Đakovu započinje svoj teološki studij, koji je morao prekinuti radi reguliranja vojne obveze u Pirotu i Nišu, da bi 1971. završio studij i bio zaređen za svećenika. Svećenički život vodio ga je u više župnih zajednica Đakovačko-osječke nadbiskupije, uključujući i Srijemsku biskupiju: najprije postaje privremeni upravitelj, potom i župnik župe Retkovci (1971. – 1981.), nakon čega odlazi za župnika u Kukujevce (1981/82.), a potom za župnika u Bapskoj (1982. – 1991./1998.), gdje je ujedno vršio i službu dekana tada Tovarničkoga dekanata. U Bapskoj ga je zatekao i Domovinski rat. Prati i brine se za svoje župljane u progonstvu, te je bio i imenovan dušobrižnikom za prognanike u Opatiji. Od 1993. do 1998. vrši službu župnoga upravitelja u Strizivojni, a 1998. postaje župnikom u Brodskom Varošu. Od 2007. godine župnik je u Komletincima, a 20. kolovoza 2010. umirovljen je, od kada boravi u Svećeničkom domu u Đakovu.

Vlč. Slavko rado je dolazio u Slunj i slunjski kraj gdje su njegovi korijeni.