Slunj: misa u 18 sati – Podjele među ljudima

13 kol

Večeras je slavljena misa u župnoj crkvi u Slunju u 18 sati. “Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću  ako je već planuo!  …Mislite li da sam došao  mir dati na zemlji? Nipošto, kažev vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada  petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina  i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe  i snaha protiv svekrve”. Kakav je to Isusov govor? Zar on nije došao donijeti mir, pomirenje, ljubav. opraštanje?  Riječ je o razdjeljenju među ljudima. Ljudski odnosi su mjesto u kojima boravi Bog. Oni su isto tako mjesta razdjeljenja među ljudima zbog odnosa s Isusom. Naime, odnos prema njemu nije neutralan. Edith Stein, intelektualka, asistentica, Židovka, odlučila se krstiti. Mati je bila protiv i “odrekla” se kćerke zbog toga. Edith je ustrajala na Isusovu putu. Postala je čak karmelićanka koja je stradala u konc-logoru! Tko se odluči za Isusov put, nošen njegovim ognjem, iza sebe ostavlja krvne i rodbinske veze.  Ili bolje rečeno, ne mogu ga rodbinske veze zaustaviti. “Ni smrt, ni život, ni sadašnjost ni budućnost, ni ikoji drugi stvor, neće nas rastaviti od ljubavi Kristove!”

1308161a

Večeras misa u Slunju u 18 sati (snimio Ian Petek)

Sjetimo se gladnih u Južnom Sudanu – Ujedinjeni Narodi šalju drugih 4.000 vojnika da brane civile  i pokušaju zaustaviti krvavi rat koji je prouzročio u Južnom Sudanu  pretešku humanitarnu krizu s 5 milijuna ljudi koji žive u oskudici i 250.000 djece koja su pothranjena.