Udbina: blagoslov i kolaudacija orgulja (video)

26 kol

Crkva hrvatskih mučenika obogaćena je novim orguljama. Orgulje, kraljica instrumenata, montirane su na pjevalište svetišta na Udbini. Orgulje nisu došle tako lako na Udbinu. Od ideje do realizacije prošle su dvije godine. A izradu orgulja prihvatio je mons. Juraj Jerneić i ovo su mu treće orgulje. Danas u 19 sati orgulje je blagoslovio na početku misnog slavlja gospićko-senjski biskup u miru mons. Mile Bogović uz koncelebraciju šibenskog biskupa mons. Tomislava Rogiće – koji je prije imenovanja šibenskim biskupom bio upravitelj ovog svetišta –  i osmorice svećenika. Na misi je propovijedao fra Božo Barišić koji vodi trodnevnicu uoči Dana mučenika. Na kraju mise o orguljama je govorio njihov autor mons. Juraj Jerneić. U dilemama i rješenjima dao je svoj udio i graditelj orgulja iz Slovenije Škrabl. Dovršena je prva faza orgulja koje imaju dva manuala i čak 24 registara a jedan registar ima 56 svirala. Ovo je prva faza orgulja a druga slijedi. U ovaj je instrument ugrađeno puno ljubavi i znoja, puno sati rada. Mons. Jereneić je pozvao i predstavio tri najvažija suradnika i stvaranju ovih orgulja.

Kolaudaciju orgulja odnosno koncert održao je vlč. Josip Vidas, krčki svećenika na studiju glazbe u Rimu na Papinskom institutu za crkvenu glazbu. Uzeo je ulomke iz djela Johanna Sebastijana Bacha, Cesara Francka, Maxa Begera i Luisa V.J. Viern.  Bilo je nezaboravno čuti raskoš zvukova koji su ispunjavali svodove ove velebne crkve.

2508161b

Biskup Bogović blagoslivlje orgulje (uz župnika Šimatovića)

2508161c

Prekrasne orgulje

2508161d

Koncelebrirana misa s dvojicom biskupa

2508161g

Koncert su slušali dvojica biskupa (dakako i župnik, ljubitelj glazbe i vrstan orguljaš)

2508161h

Monumentalna crkva na Udbini

2508161e

Na kraju mise: mons. Jerneić predstavio je svoje suradnike iz radionice

2508161f

Koncert je održao vlč. Josip Vidas