Danas Čista Srijeda i Stepičevo

10 velj
Danas je Čista Srijeda, početak korizmenog vremena u liturgijskoj godini. Korizma, kao priprema za Vazam, prema starodrevnoj praksi crkve u znaku je posta, molitve i milostinje. Post je samodisciplina, samom sebi znati reći ne, molitva je osobni susret s Bogom a milostinja je ... Pročitaj više »